ROVEL CZ

Kontakty | Obchodní podmínky

e-mail: info@rovelcz.cz | tel.: +420 234 676 401-3

Panikové kování

Panikové dveřní uzávěry ovládané horizontálním madlem vyráběné dle ČSN EN 1125 se užívají pro uzamčení dveří v únikových cestách. Jsou určeny k zajištění bezpečného a rychlého odchodu z veřejných budov, kulturních zařízeních, obchodů apod. v případě vzniku nouzové situace např. požárů, kdy unikající osoby nemají dřívější znalosti s užitým zařízením. Jedná se o umožnění otevření dveří ve vzniklých situacích tlakem ruky nebo těla podél vnitřní strany dveří na panikový uzávěr bez nutnosti použití klíče nebo jiného předmětu. Panikové uzávěry, vyráběné podle této normy jsou pro užití pouze na dveřní křídla upevněná na otočných čepech nebo na závěsech. Křídlo nesmí přesahovat hmotnost 100 kg, výšku 2500 mm a šířku 1300 mm. Všechny modifikace výrobku splňují požadavky na panikové kování dané normami ČSN EN 1125 a prEN 1670. Na uvedené výrobky je vydáno prohlášení o shodě.
Výrobce: